15. March 2020 11:00 - 14:00

Helse & Yoga institutt

Fetveien 467, 1900 Fetsund

48341905

Organisert av

Heidi

Livsstyrektrenings workshop på temaet “Sterke” og “svake” sider.

Livstyrketrening er et program som:
-forsterker selvledelse
-gir hjelp til å håndterer stress bedre
-gir mer bevissthet rundt valg/handling
-fremmer helse-fremmer mer balanse i livet
-gir økt energi og livsglede-skaper mer bevissthet rundt egne ressurser og verdier

Innhold:
Gjennom ulike øvelser får du kunnskap og erfaring om hvordan du kan endre din oppmerksomhet fra problemer og plager til ressurser og muligheter. Ved å øke oppmerksomhet på kropp, tanker og følelser får du muligheter til å styrke din forståelse på hvem du er og hvilke ressurser, muligheter og valg du har. Mindfulness er en grunnleggende metode i kurset. Å arbeide med dette temaet kan både være inspirerende, sårbart og gi overraskelser.

Betydningen av å arbeide med temaene i gruppe er sentralt. Resultater fra forskning på deltakelse i livsstyrketreningsgruppe viser at gruppedeltakerne betyr mye for hverandre. Gjennom å lytte og lære av hverandre oppstår ofte et fellesskap som kan få stor betydning for den enkelte. Ved å dele opplevelser og erfaringer med hverandre oppdager deltakerne både likheter og forskjeller som kan gi påfyll i hverdagen.

Pris: 490kr (Verdi 700kr) Max 8 deltagere
Kursholder: Heidi Presterud Wiese