Bedriftskurs

YOGA i din bedrift

Ønsker du yoga i din bedrift i gruppe eller 1-1.

Yoga er en utmerket måte å redusere stress og fremme økt tilstedeværelse. Det kan og fungere som en selvutvikling for den enkelte, da vi går inn og endrer mønstre. Når vi ender fysisk holdning og pust så endrer vi og mentalt og emosjonelt.

Jeg har lang erfaring med individuell behandling og gruppetrening. 

Blant mine referanser er Alere As, Brannvesenet på nedre Romerike, Rødekors Lillestrøm, Fet Kommune mm.

Ta kontakt for tilbud

Yogaterapi og Livsstyrketrening 1-1 i din bedrift

Ønsker du hjelp og oppfølging 1-1.

Yoga og Livstyrketrening er sterke verktøy for å øke bevisstheten på hva som ligger og styrer i underbevisstheten og skaper ubalanse. Hva som hindrer deg i å oppnå det du ønsker og vil, og hva som kan hjelpe deg i å oppnå akkurat det.

Du kan få hjelp individuelt til å jobbe med å skape balanse igjen.

Spør meg gjerne om råd.

KURS I LIVSSTYRKETRENING

 Et kurs som:
-forsterker selvledelse
-gir hjelp til å håndterer stress bedre
-gir mer bevissthet rundt valg/handling
-fremmer helse
-fremmer mer balanse i livet
-gir økt energi og livsglede
-skaper mer bevissthet rundt egne ressurser og verdier

Innhold:
Gjennom ulike øvelser får deltagerne kunnskap og erfaring om hvordan de kan endre sin oppmerksomhet fra problemer og plager til ressurser og muligheter. Ved å øke oppmerksomhet på kropp, tanker og følelser får du muligheter til å stryke din forståelse på hvem du er og hvilke ressurser, muligheter og valg du har. Mindfulness er en grunnleggende metode i kurset.

For hvem:
Kurset er velegnet for bedrifter som ønsker å fokusere på helsefremmende tiltak, fremme godt arbeidsmiljø, hente frem ressursene til den enkelte, spille hverandre gode og oppnå bedre resultater.

Livsstyrketrening er og godt egnet for deg som vil lære mer om hvordan du kan håndtere stress og hverdagens utfordringer. Kanskje har du over lengre tid levd med belastning og krav fra jobb eller privatliv som påvirker helse og livskvaliteten. Livsstyrketrening er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager.

 

På samlingene lærer deltakerne metoden Mindfulness og hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.
Hver samling har et hovedtema som f. eks:

-Hvis kroppen kunne snakke…..
-Hvem er jeg? Selvoppfatning/selvbilde i forhold til ressurser og muligheter
-Verdier – hva er viktig for meg?
-Hva trenger jeg? Om å sette grenser
-”Sterke” og ”svake” sider
-Glede
-Dårlig samvittighet
-Sinne
-Sorg
-Skam
-Ressurser, muligheter og valg

Kurset gir muligheter til å øke bevisstheten på vaner og mønstre i hverdagen og sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Deltakelse på kurset fordrer egenarbeid mellom samlingene. Egenarbeidet består av å lytte til ulike oppmerksomhetsøvelser på CD og å trene på å overføre evt. oppdagelser fra kurset til egen hverdag.

Å arbeide med de ulike livstemaene som kurset består av kan både være inspirerende, sårbart og gi overraskelser. Vanlig sitat fra tidligere kursdeltakere er:

”Jeg visste ikke at den dårlige samvittigheten min tok så stor plass”

”Jeg merker jo at jeg stresser like mye nå som jeg egentlig har god tid fordi jeg er sykemeldt”.

”Det er så godt å vite at jeg ikke er alene om plagene mine”.

Betydningen av å arbeide med temaene i gruppe er sentralt. Resultater fra forskning på deltakelse i livsstyrketreningsgruppe viser at gruppedeltakerne betyr mye for hverandre. Gjennom å lytte og lære av hverandre oppstår ofte et fellesskap som kan få stor betydning for den enkelte. Ved å dele opplevelser og erfaringer med hverandre oppdager deltakerne både likheter og forskjeller som kan gi påfyll i hverdagen.

Ta kontakt for tilpasset tilbud til din bedrift.