LIVSSTYRETRENING

-Forsterker selvledelse
-Håndterer stress bedre
-Blir mer bevisst rundt valg/handling
-Raskere tilbake til jobb etter sykemelding
-En bedre hverdag
-Økt energi og livsglede
-Mer bevisst egne ressurser og verdier

Innhold:
Gjennom ulike øvelser får deltagerne kunnskap og erfaring om hvordan de kan endre sin oppmerksomhet fra problemer og plager til ressurser og muligheter. Ved å øke oppmerksomhet på kropp, tanker og følelser får de muligheter til å stryke sin forståelse for hvem de er og hvilke ressurser, muligheter og valg de har. Oppmerksomt nærvær/mindfulness er en grunnleggende metode i kurset.

For hvem:
Livsstyrketrening er et godt egnet for deg som vil lære mer om hvordan du kan håndtere stress og hverdagens utfordringer. Kanskje har du over lengre tid levd med belastning og krav fra jobb eller privatliv som påvirker helse og livskvaliteten. Livsstyrektrening er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager.

KURSET ER VELEGNET FOR ARBEIDSGIVERE SOM ØNSKER Å FOKUSERE PÅ HELSFREMMENDE TILTAK PÅ ARBEIDSPLASSEN, HINDRE SYKEMELDING, ELLER Å FÅ ARBEIDSTAKERE RASKERE TILBAKE ETTER SYKEMELDING.

 

På samlingene lærer deltakerne oppmerksomt nærvær (mindfulness) og hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. Hver samling har et hovedtema som f. eks:

Hvis kroppen kunne snakke…..
Hvem er jeg? Selvoppfatning/selvbilde i forhold til ressurser og muligheter
Verdier – hva er viktig for meg?
Hva trenger jeg? Om å sette grenser
”Sterke” og ”svake” sider
Glede
Dårlig samvittighet
Sinne
Sorg
Skam
Ressurser, muligheter og valg

Kurset gir muligheter til å øke bevisstheten på vaner og mønstre i hverdagen og sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Deltakelse på kurset fordrer egenarbeid mellom samlingene. Egenarbeidet består av å lytte til ulike oppmerksomhetsøvelser på CD og å trene på å overføre evt. oppdagelser fra kurset til egen hverdag.

Å arbeide med de ulike livstemaene som kurset består av kan både være inspirerende, sårbart og gi overraskelser. Vanlig sitat fra tidligere kursdeltakere er:

”Jeg visste ikke at den dårlige samvittigheten min tok så stor plass”

”Jeg merker jo at jeg stresser like mye nå som jeg egentlig har god tid fordi jeg er sykemeldt”.

”Det er så godt å vite at jeg ikke er alene om plagene mine”.
Betydningen av å arbeide med temaene i gruppe er sentralt. Resultater fra forskning på deltakelse i livsstyrketreningsgruppe viser at gruppedeltakerne betyr mye for hverandre. Gjennom å lytte og lære av hverandre oppstår ofte et fellesskap som kan få stor betydning for den enkelte. Ved å dele opplevelser og erfaringer med hverandre oppdager deltakerne både likheter og forskjeller som kan gi påfyll i hverdagen.

Ta kontakt for tilpasset tilbud til din bedrift.